REGULAMENT-The university of the future - Bucharest International School of Management

Regulament Challenge – University of the future

Termenii şi condiţiile acestui Regulament devin obligatorii pentru toţi participanţii.

SECȚIUNEA 1. Organizatorul concursului

BISM ESSAY COMPETITION este un concurs de burse (denumit în continuare „Concurs”) organizat de către BISM – Bucharest International School of Management, prin Asociaţia “BISM INTERNATIONAL“,(denumit în continuare „Organizator”)cu sediul social în București, str Puțul lui Zamfir nr. 36, et.3 și 4, sector 1, și punct de lucru cu adresa de corespondență în Bd. Dacia, nr. 99, et. 2, Sector 2, București, și având Cod Unic de Înregistrare Fiscală 27239140, înregistrată la Registrul Fundațiilor și Asociațiilor sub nr. 41/23.07.2010

SECȚIUNEA 2. Scopul și durata desfășurării concursului

Concursul se va desfășura la nivel național, în perioada 1 noiembrie – 29 noiembrie 2022, în conformitate cu prezentul Regulament (denumit în continuare „Regulament”), care este obligatoriu pentru toți participanții. Participarea la Concurs presupune, fără niciun echivoc, acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

Concursul își propune drept obiective promovarea gândirii critice a tinerilor și promovarea scrierii creative. De asemenea, își propune a fi o platformă în care tinerii pot să își imagineze cum ar arăta o universitate ideală. 

Participanții în concurs (denumiți în continuare „Participanți”), reprezintă orice persoană care îndeplinește una dintre următoarele condiții: este elev în clasele a 9-a, a 10-a, a 11-a sau a 12-a din învățământul din România.Concursul de desfășoară pe teritoriul României.

SECȚIUNEA 3. Condițiile de participare 

Participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții::

 • Să se încadreze în categoria de vârstă 15-19 ani (elevi de liceu).
 • Să studieze în România, în clasele 9-12.
 • Să aibe un conținut original şi să respecte drepturile de autor. Se vor menționa expres eventualele surse de informare şi documentare la finalul documentului (menționarea bibliografiei nu este luată în calcul la stabilirea lungimii eseului). Vor fi descalificate eseurile și video-urile care se dovedesc a fi plagiate în orice proporție. 
 • Nu pot participa la concurs, direct sau prin interpuși, persoanele care sunt angajate în raporturi de muncă sau de colaborare cu Organizatorul sau partenerii Organizatorului.
SECȚIUNEA 4. Etapele înscrierii în concurs

Pentru a putea intra în concurs, toți participanții trebuie:

 • să completeze complet și corect toate câmpurile formularului și să încarce eseul îndeplinind toate condițiile de mai sus până la data de 29 noiembrie 2022 orele 23:59 .  
 • Înscrierea în concurs este GRATUITĂ
 • Vor fi descalificati toți cei care nu respecta tema concursului, cei care folosesc un limbaj vulgar sau trivial și cei care plagiază relatările altor persoane. Eseurile și video-urile descalificate și cele expediate ulterior datei limită comunicată de Organizator, nu vor fi luate în considerare.
SECȚIUNEA 5. Calendarul concursului
 • Perioada de înscriere a eseurilor și video-urilor: 01.11.2022 – 29.11.2022
 • Evaluarea eseurilor: 01.12.2022 – 15.01.2023
 • Anunțarea câștigătorilor pe site-ul concursului: 17.01.2022
SECȚIUNEA  6. Loc de desfășurare

Concursul se va desfășura online prin completarea formularului de înscriere disponibil pe site-ul www.bism.ro  

SECȚIUNEA 7. Etapele evaluarii

Competiția are două categorii. Eseu scris și eseu video. Criteriile de evaluare vor fi la fel pentru ambele categorii. Participanții pot să se înscrie la ambele categorii. Eseul scris va avea 250 de cuvinte, fără formatare, urcat pe platforma online, iar eseul video, echivalentul a 250 de cuvinte în minute, 2.5 minute – publicat online în perioada desfășurării concursului 1-29 noiembrie, în format portrait. Atât eseul scris,  cât și eseul video vor fi exclusiv în limba engleză.

Toate eseurile vor fi evaluate de o comisie formată din 8 membrii aparținând comunității BISM, British Council, Consiliul Municipal al Elevilor din București și profesioniști din domeniul media, conform următoarelor criterii:

 • Îndeplinirea sarcinii
 • Registru și vocabular
 • Organizare și coeziune
 • Originalitate și impresie generală

Notarea eseurilor  se va face prin acordarea unui punctaj unitar, de la 1 la 10, 10 fiind nota maximă, verificandu-se doar criteriile de mai sus. Deliberările juriului nu sunt publice.  Hotărârea juriului va fi publicată pe site ul bism.ro și este definitivă. Nu se admit contestații.

SECȚIUNEA 8. Protecția datelor personale

În vederea desfășurării Concursului și a îndeplinirii obligațiilor privind premierea, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către Organizator.

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu legea privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va colecta date personale ale participanților, din formularul de aplicare pentru BISM ESSAY COMPETITION, doar cu scopul de a informa participanții despre concurs, sau despre programele educaționale ale Bucharest International School of Management.

Pentru mai multe informații despre politica de protecție a datelor cu caracter personal, poate fi accesat acest link. De asemenea, mai multe informații pot fi solicitate pe email, la adresa [email protected]. Participanții au dreptul de a solicita acces la datele furnizate, de a le actualiza sau de a solicita ștergerea lor. Altfel, datele furnizate vor fi păstrate pentru o perioadă de cel mult 2 ani.

Transmiterea formularului de înscriere indică atât acordul Participantului, cât și acordul părinților acestuia cu privire la participarea la prezentul concurs BISM ESSAY COMPETITION și prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participantului. Prin transmiterea formularului de înscriere Participantul înțelege și acceptă că Organizatorul va trebui să colecteze, utilizeze, stocheze sau transfere anumite date personale, respectiv DATE DE IDENTIFICARE (nume, prenume, data nașterii, genul, țara etc);  DATE DE CONTACT (adresa de e-mail, numărul de telefon) DATE FINANCIARE (informațiile privind contul bancar) DATE TEHNICE (adresa de IP (internet protocol), tipul de browser și versiunea, setările privind locație și fusul orar, plug-inurile de browser și versiunile acestora, sistemul de operare, platforma de operare și alte tehnologii de pe dispozitivele folosite pentru a accesa www.bism.ro); DATE DE UTILIZARE INFORMAȚII fiind incluse interacțiunile Participantului cu Organizatorul în cadrul Concursului, conținutul eseurilor scrise și video transmise, imaginea și vocea Participantului declarat castigator atunci când va avea sesiuni de coaching, cand va participa la cursuri sau workshop-uri (on-line sau off-line) și acestea vor fi înregistrate. DATE DE  MARKETING & COMUNICARE Preferințele Participantului de a primi materiale de marketing din partea Organizatorului și din partea partenerilor Organizatorilor și metodele preferate de comunicare.

Datele aferente carnetului de elev și ale cărții de identitate vor fi colectate pentru a verifica dacă este îndeplinită condiția cu privire la nivelul studiilor Participantului la momentul transmiterii eseului. De asemenea, datele privind contul bancar vor fi colectate doar în cazul câștigătorului, pentru care Organizatorul este obligat să rețină la sursă și apoi, să vireze impozitul din premii, conform reglementărilor fiscale în vigoare.

Participantul înțelege și acceptă ca prin transmiterea formularului de înscriere și al eseului video, Organizatorul poate folosi public pe perioada nedeterminată imaginea și vocea Participantului conform nevoilor sale fără vreo remuneratie pentru Participant și fără alte formalități din partea Participantului sau al părinților acestuia, toate materialele scrise video și foto rezultate din prelucrarea materialelor transmise de Participant fiind utilizate de către Organizator gratuit pe perioadă nedeterminată.   

SECȚIUNEA 9. Premiile concursului

În cadrul concursului există două categorii. Eseu scris și eseu video. Participantii pot aplica la ambele categorii. În cazul în care un participant este desemnat câștigător la ambele categorii, va primi un singur premiu cel având valoarea  cea mai mare. Valoarea premiului în bani este brută.

Premiul 1 

 • 500 de euro în echivalent lei la cursul BNR valabil la data plății sau o bursă de 7.800 euro pentru un an școlar din programul de facultate BISM *dacă îndeplinesc condițiile BISM 
 • Acces gratuit la programul BISM winter school, un program de două zile, care se va desfășura în perioada 28-29 ianuarie la sediul BISM din București
 • Acces la 1 workshop de media literacy oferit de Monica Jitariuc
 • Diplomă 

Premiul 2

 • O bursă de 1.500 euro pentru primul an din programul de facultate BISM  *dacă îndeplinesc condițiile BISM
 • Acces gratuit la programul BISM winter school, un program de două zile, care se va desfășura în perioada 28-29 ianuarie la sediul BISM din București
 • Acces la 1 workshop de media literacy oferit de Monica Jitariuc
 • Diplomă

Premiul 3

 • O bursă de 1.000 euro pentru primul an din programul de facultate BISM *dacă îndeplinesc condițiile BISM
 • Acces gratuit la programul BISM winter school, un program de două zile, care se va desfășura în perioada 28-29 ianuarie la sediul BISM din București
 • Acces la 1 workshop de media literacy oferit de Monica Jitariuc
 • Diplomă

Premiile juriului

 • Acces pentru 9 persoane la 1 workshop de media literacy oferit de Monica Jitariuc

Premiul British Council

 • British Council oferta 1 examen Cambridge English nivel B1 Preliminary, B2 First,C1 Advanced sau C2 Proficiency în funcție de nivelul participantului. Examenul este oferit în anul 2023 – în cadrul sesiunilor deschise organizate de către British Council.

Participantul va transmite Organizatorului datele contului bancar în care să se efectueze plata premiului sau actele necesare pentru a  beneficia de bursa câștigată,  în cel mult 5 de zile de la data informării privind desemnarea sa drept câștigător al Concursului. În cazul în care, în termenul stabilit, câștigătorul nu transmite aceste date, premiul va putea fi consemnat pe numele câștigătorului la orice instituție de credit sau prin intermediul procedurilor reglementate de lege, costurile consemnării fiind reținute de către Organizator. 

Accesul la bursa oferită este valabil până la data de 1 august 2026, după această dată câștigatorul pierzând dreptul la bursa câștigată. Bursa se acordă câștigatorului  doar dacă îndeplinește condițiile de admitere ce pot fi accesate la următoarea adresă: https://bism.ro/undergraduate/admission/

Plata premiului în bani se va face la valoarea netă și se va realiza prin virament bancar în contul câștigătorului, 

Eventualele comisioane bancare vor fi suportate de câștigător.

Totodată, toate criteriile de aplicare la programele de facultate ale Bucharest International School of Management trebuie îndeplinite cumulativ de  câștigătorii burselor, înainte de începerea cursurilor astfel:

 • Fiecare castigator va absolvi clasa a 12-a în anul 2023, 2024, 2025, 2025;
 • Fiecare castigator va absolvi examenul de Bacalaureat  cumedia notelor obținute  de minim 7.50;
 • Fiecare castigator va avea un nivel de limba engleză de minim B2
 • Fiecare castigator Va obține un da final după interviul cu un membru din comisia de admitere BISM.
SECȚIUNEA 10. Distincții pentru profesori 
 • Certificate of Excellence – acordat profesorului cu cei mai mulți elevi înscriși la concurs; Profesorul va primi și un pachet de cărți de la Fischer International.
 • Certificate of Merit – acordat profesorilor din partea cărora se vor înscrie minimum 3 participanți. 
 • Certificate of Attendance – acordat tuturor profesorilor coordonatori care vor înscrie participanți.
 • Certificatele vor fi transmise în format electronic, după anunțarea câștigătorilor.
SECȚIUNEA 10. Distincții pentru asociații de elevi
 • Un loc la BISM Winter School pentru orice asociație de elevi care înscrie minimum 3 participanți.
 • Participantul va fi nominalizat de către asociația de elevi.
SECȚIUNEA 11. Încetarea concursului

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 29 noiembrie, ora 23:59, și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natură a face imposibilă derularea sa,  Organizatorul fiind obligat să comunice participanților la Concurs, în cel mult 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.

SECȚIUNEA 12. Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit. Prin înscrierea în Concurs, constând în transmiterea online a formularului de participare împreună cu eseul, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Oricând după înscriere, participantii se pot retrage adresand o solicitare scrisă expresă în acest sens. Orice înscriere se va face o singură dată și nu sunt permise duplicate, participantul care va transmite mai multe formulare de înscriere fiind considerat descalificat fără alte formalități.

SECȚIUNEA 13 

Organizatorul poate să publice integral sau parțial oricare dintre eseurile transmise oriunde în mediul on-line, fără vreo obligație de remunerare a autorilor. Autorii eseurilor își dau acordul ca Organizatorul să decidă asupra publicării lucrării, prin simplul act al participării la Concurs.

SECȚIUNEA 14. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești competente de la sediul Organizatorului.