Winners for the University of the Future Challenge - Bucharest International School of Management

Winners for the University of the Future Challenge

2 Comments

[…] Un juriu format din reprezentanți ai BISM și ai partenerilor, profesioniști din diverse domenii, de la publicitate, comunicare digitală până la jurnaliști și antreprenori, au desemnat câștigătorii care vor primi burse de studiu, acces la traininguri, dar și premii în bani. 30 dintre participanți au fost astfel selectați pentru a participa la BISM Winter School, un training de business și marketing susținut profesioniști cu experiență în domeniu, dar și un curs online de Media Literacy ținut de Monica Jitariuc, Consultant în Comunicare & Trainer. În plus, o elevă din Ploiești a primit premiul British Council care constă într-o bursă completă pentru un examen Cambridge English. Toate lucrările câștigătoare pot fi găsite pe site-ul BISM: https://bism.ro/winners-for-the-university-of-the-future-challenge/. […]

[…] A jury consisting of BISM representatives and partners, professionals from various fields, from advertising, digital communication to journalists and entrepreneurs, designated the winners who will receive scholarships, access to training, as well as cash prizes. 30 of the participants were thus selected to participate in the BISM Winter School, a business and marketing training supported by professionals with experience in the field, as well as an online Media Literacy course held by Monica Jitariuc, Communication Consultant & Trainer. In addition, a student from Ploiesti received the British Council award which consists of a full scholarship for a Cambridge English exam. All winning entries can be found on the BISM website:https://bism.ro/winners-for-the-university-of-the-future-challenge/. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *